Scholingsproject

Scholingsproject

Scholingsproject

 

Om onderwijs te kunnen geven is het hebben van een school met goede faciliteiten een eerste voorwaarde. Dit geldt ook voor de praktijkschool die onze  stichting van plan is te gaan bouwen in Ghana. We zijn nu druk bezig om hiervoor geld in te zamelen. Er is ca.€17.500 nodig om de school te bouwen.

Uw bijdrage is van harte welkom.
Dit kan op rekeningnummer
NL33 RBRB 0850 1368 30 t.n.v. Stichting Help2Help
 


Om alvast met de opleidingen te kunnen starten, is een deel van een hotel, ingericht als tijdelijk leslokaal. Hier worden onder andere naailessen aan vrouwen gegeven, die met de opgedane kennis opdrachten kunnen aannemen en geld kunnen verdienen. Nadat de vrouwen de opleiding met succes hebben afgerond, krijgen ze (gratis) een naaimachine waarmee ze thuis kunnen werken. Met een bedrag van ongeveer € 20,- per maand kan een gemiddeld gezin In Ghana al rondkomen
Dat de animo onder de bevolking groot is, blijkt wel uit een oproep op de radio om  voor de oprichting van een school voor kansarmen. In een mum van tijd kwamen er meer dan 600 aanvragen binnen van mensen die scholing wilden volgen. Er konden 115 personen worden aangenomen, waarvan 48 daadwerkelijk met een opleiding zijn begonnen. Er zijn inmiddels twee leraren in dienst genomen. In het huidige leslokaal kunnen slechts een beperkt aantal leerlingen worden opgeleid.

Er komen nog steeds veel aanvragen binnen van mensen die graag een opleiding willen volgen. Aanvragen die we lang allemaal niet kunnen honoreren vanwege de beperkte lesruimte waarvan nu nog sprake is. De nieuw te bouwen school moet hier dus verandering in brengen! Indien alles financieel haalbaar blijkt, dan willen we ook nog een aparte afdeling oprichten waar onder andere naaimachines en rolstoelen worden gerepareerd.

Deze afdeling moet ongeveer werk bieden aan 40 personen. Om dit te realiseren is ongeveer € 7.500,- nodig, een bedrag dat we via donaties binnen hopen te krijgen.

the laughter

of a child


is the light of the home

the laughter

of a child


is the light of the home

the laughter

of a child


is the light of the home