de stichting

de stichting

de stichting

Stichting Help2HelpAfrika is in mei 2012 opgericht en heeft als doel hulp en onderwijs te bieden aan kansarme mensen in Ghana. Het idee hiervoor vloeit voort uit de zakelijke contacten die Bandenhandel Stienstra uit Augustinusga sinds jaren onderhoudt met dit land. Tijdens zijn zakenreizen viel het Stienstra op dat er grote nood was onder de bevolking en dat de meest eenvoudige voorzieningen niet of nauwelijks aanwezig waren. Dit was voor hem aanleiding om op een praktische manier hulp te bieden. Regelmatig exporteert Stienstra partijen autobanden naar Ghana. Dit transport vindt plaats via grote zeecontainers. Er werd een deel van de containers vrijgehouden voor ingezamelde hulpgoederen, zoals kleding, naaimachines en rolstoelen. Op dit moment gaan er containers weg van 12 meter. Per jaar gaat er 1 container richting Ghana. Door de regie in eigen handen te houden en directe contacten met de hulpverleners, komt alles op de juiste plaats terecht. Aangezien er nauwelijks kosten hoeven te worden gemaakt, blijft er vrijwel niets aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen. Kortom, een efficiënte en gerichte manier van ontwikkelingshulp.

Lange termijn

Het sturen van hulpgoederen is natuurlijk mooi om de eerste nood te lenigen, maar het blijft een korte termijnoplossing. Het uiteindelijke doel van Help 2 Help is dan ook om de mensen in Ghana op eigen benen te leren staan en ze op een zelfstandige manier in hun eigen levensonderhoud te laten voorzien. Goed onderwijs is hierbij van cruciaal belang. Juist hier ontbreekt het aan in Ghana, met name op het platteland. Help 2 Help wil daarom praktijkscholen oprichten waar mensen een praktisch of technisch beroep kunnen leren, bijvoorbeeld reparateur, kapper of kleermaker. Maar ook op het gebied van computer- en informatietechnologie wil de stichting scholingsmogelijkheden bieden. Op bestaande scholen is een groot gebrek aan goed en deugdelijk lesmateriaal. Ook hierin willen we graag helpen voorzien.

Give a man a fish and you feed him for a day. Learned a man how to fish and you feed him for a lifetime!

we kunnen niet IEDEREEN helpen,

maar IEDEREEN kan IEMAND helpen!

we kunnen niet IEDEREEN helpen,

maar IEDEREEN kan IEMAND helpen!

we kunnen niet IEDEREEN helpen,

maar IEDEREEN kan IEMAND helpen!